Cennik


Usługa podstawowa:

sprzątanie grobu pojedynczego i jego otoczenia,
mycie nagrobka,
zapalenie 1 małego znicza

50 PLN
sprzątanie grobu podwójnego i jego otoczenie,
mycie nagrobka,
zapalenie 2 małych zniczy

60 PLN
sprzątanie grobowca i jego otoczenia
mycie grobowca,
zapalenie 2 małych zniczy

80 PLN
sprzątanie grobowca z kryptą i jego otoczenia
mycie lub czyszczenie,
zapalenie 2 małych zniczy
140 PLN


Opieka roczna:
-usługa wykonywana 12 razy w roku

grób pojedynczy 540 PLN
grób podwójny 660 PLN
grobowiec 900 PLN
grobowiec z kryptą 1440 PLN


Opieka roczna:
-usługa wykonywana 24 razy w roku

grób pojedynczy 960 PLN
grób podwójny 1200 PLN
grobowiec 1680 PLN
grobowiec z kryptą 2880 PLN


Usługi dodatkowe:

pastowanie grobu
  • nagrobek pojedynczy
  • nagrobek podwójny
  • grobowiec rodzinny

35 PLN
40 PLN
50 PLN
położenie kwiatów bez sprzątania 30 PLN + koszt kwiatów
zapalenie znicza bez sprzątania 15 PLN + cena znicza
obsadzenie grobu roślinami ozdobnymi
i ich pielęgnacja
wg uzgodnienia
obsypanie grobu (białym grysem) 35 PLN
odśnieżanie 20 PLN
dojazd na terenie Krakowa bezpłatnie
dojazd poza terenem Krakowa w obie strony 1,50 PLN/km
usługi florystyki żałobnej (nagrobnej) wg uzgodnienia
indywidualne zlecenia klienta wg uzgodnienia


Dokumentacja fotograficzna:

zdjęcia pocztą elektroniczną bezpłatnie
5 zdjęć listem poleconym 10 PLN


*Podane ceny brutto są cenami za usługę.